Beč

BEČ-BANJA BADEN-ŠENBRUN

   5 dana / 2 noćenja, autobusom

   08.– 12. novembar, 12.-16. decembar  

Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, bio je glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem 19 veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta, najviše zahvaljujudi mnogobrojnim kulturnoistorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi. On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori: Hajdn, Mocart, BetovenMeđu mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg, katedrala sv. Stefana, zabavni parkPrater”. Beč se svrstava među gradove sa najvišim kvalitetom života.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD – Sastanak u Beogradu u 22:30 h. Polazak autobusa u 23:00 h. Polazak iz Novog Sada u 00:15 h ispred železničke stanice (kod lokomotive). Nodna vožnja kroz Mađarsku do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2. dan BEČ – Dolazak Beč u ranim jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg sa komleksom imperijalnih palata, Parlament, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873. godine, Dunavski toranj, katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan BEČ –BADEN – BEČ – Doručak. Polazak na razgledanje Beča u pratnji vodiča: Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija. Fakultaitivni izlet do banje Baden, koja je udljena oko 20 km od Beča. Po dolasku šetnja kroz mesto u kome je početkom XIX veka bila letnja rezidencija Cara Franca I. Obilazak Crkve Svetog Stefana, pozorišni trg sa teatrom na kom bi pozavideli i mnogi veći gradovi, glavni gradski trg sa Gradskom kućom. Tu su i Muzej lutaka i igračaka, sinagoga, kao i kuća Ludviga van Betovena, u kojoj je čuveni kompozitor proveo tri leta i šetajući kroz badenske vinograde napisao jednu od svojih najpoznatijih simfonija. Danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska, slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima povratak u Beč. Noćenje.

4. dan BEČ – Doručak. Fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17 veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO–a. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Mađarsku.

5. dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

Hotel

Termin

       1/2                       

       1/1

Usluga

Hotel 4*

08.11.-12.11.

       121 €                    

      181 €

     BB

12.12.-16.12.

   152 €

     212 €      

               Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)

-Dva noćenja sa doručkom u hotelu kategorije 4* u Beču, u dvokrevetnoj sobi

-Razgledanje grada prema program

- Usluge vodiča

-Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-Fakultativne izlete i posete

-Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 

OPCIONE DOPLATE:

-Željeni red sedišta u autobusu – 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

UMANJENJA:

-Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)

-Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Fakultativni izlet Kraljevski dvorac Šenbrun . Cena: 25 evra odrasli/15 evra deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.

-Fakultativni izlet Banja Baden. Cena: 15 evra odrasli/ 10 evra deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, obilazak u pratnji vodiča.

Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika) na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE

● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.

● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja.

● Uz blagovremeni upit postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

Plaćanje može biti:

1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPIS HOTELA :

EVENTHOTEL PYRAMIDE 4*       https://www.austria-trend.at/en/hotels/eventhotel-pyramide

Nalazi se južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at), mnogo većeg od tržnog centra Parndorf. Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela, odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe imaju kupatilo, mini bar, sef, klima- uređaj. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom.

● Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

OPŠTE NAPOMENE

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni posrednik. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 25.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

                                                Program br. 1 od 5. avgusta 2019.

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2021 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com