Rim - autobusom

07.11.-12.11.

6 dana / 3 noćenja, autobusom

Lacio sa glavnim gradom Rimom poznat je kao “srce Italije”. Rim, „Večni grad“ „Caput Mundi“, najmodniji grad u istoriji civilizacije koji vekovima ne gubi primat evropskog i svetskog centra umetnosti, kulture, religije, politike, bogatstva. Nalazi se u centralnom delu zapadne obale Apeninskog poluostrva na reci Tibar, prostire se na čuvenih sedam brežuljaka. U Rimu se nalazi i jedinstvena, nezavisna papska država Vatikan, što ga čini i jednim od najvećih svetskih centara hodočašća. Arheološki ostaci velikog antičkog Rima svakako su prvi i najstariji razlog poseta ovom gradu. Grad koji će Vam ostati u nezaboravnom sećanju, grad koji ima jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine.

OBILASCI: Rim – Forum i Koloseum –  Vatikan – Napulj

RPOGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD – Sastanak putnika u Beogradu u 14:30 h. Polazak autobusa u 15:00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2. dan RIM – Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava sv. Anđela i Crkva sv. Petra, Via Veneto, Vila Borgeze. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan RIM – PEŠAČKO RAZGLEDANJE – FORUM I KOLOSEM – Doručak. Nastavak obilaska grada peške u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Slobodno vreme. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesto na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora, brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada. Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan RIM – NAPULJ – RIM – Doručak. Fakultativni celodnevni izlet za Napulj. Po dolasku obilazak Napulja, prestonice Kampanije. Panoramsko razgledanje grada čije je staro gradsko jezgro uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO–a. Trg Garibaldi, ulice Umberta I, Anžujskog dvorca, lučkih dokova, kraljevske palate, galerije Umberta I, Nacionalnog teatra, Trga plebiscita i trgovačke ulice Via Toledo. Slobodno vreme. Povratak u Rim. Noćenje.

5. dan RIM – VATIKAN – Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu. Vatikan je najmanja nezavisna država na svetu, okružena gradom Rimom. Sedište je Pape, poglavara Rimokatoličke crkve. U okviru posete obilaze se najznačajniji delovi zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa, kao i Sikstinska kapela sa freskama Mikelanđela, Botičelija i drugih velikih slikara, bazilika Sv. Petra, najveća crkve na svetu. Slobodno posle podne. Polazak za Beograd u kasnim poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju i Sloveniju sa kraćim usputnim odmorima.

6. dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Cena aranžmana po osobi, u EUR (za sve polaske):

Hotel

         1/2

Specijalna ponuda 1/2

        1/1

Usluga

HOTEL 3*

       199 €

                 179 €

239 €

BB

 

Specijalna ponuda važi za rezervacije do 15.08.2019.

           Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

-Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)

-3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice

-Razgledanje prema programu

-Troškovi organizacije putovanja

- Usluge vodiča za sve vreme putovanja

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

-Fakultativni izleti i ulaznice

-Gradska taksa za hotel kategorije 3*: 4 € po noći po osobi (plaćanje u hotelu na recepciji).

-Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

UMANJENJA:

-Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)

-Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

OPCIONE DOPLATE:

- Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

- Doplata za dodatno sedište: 90 evra

SMEŠTAJ :

HOTELI IZ LANCA RAELI   http://raelihotels.it/en/home

Hoteli iz lanca Raeli su kategorije 3* ili 4* i nalaze se u zoni stanice Termini, centralnoj gradskoj zoni. Sve sobe su sa telefonom, TV-om, klima uređajem i kupatilom. Doručak - kontinentalni (samoposluživanje). Hotel u kome će grupa boraviti bide poznat 5 dana pred put.

Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI

●Poludnevni fakultativni izlet Forum i Koloseum. Cena: 35 evra. U cenu je uklučen odlazak autobusom (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica za Koleoseum, Forum, Palatino, usluge vodiča.

● Celodnevni izlet Napulj. Cena: 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu.

● Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu. Cena: 40 evra odrasli / 25 evra deca do 12 godina. U cenu je uključen odlazak autobusom, (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica i usluge vodiča. Prijavljivanje i plaćanje za izlet Vatikan je iskučivo u agenciji prilikom rezervacije.

● Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika) na određenoj destinaciji, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE

● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja

●Uz blagovremeni upit postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

●Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

Plaćanje može biti:

1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.

3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

● Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)   ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni posrednik.

                                                Program od 02. 07. 2019.

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2021 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com