logo v1

Moskva Nova godina

6 dana / 5 noćenja, avionom

       29.12.2018. – 03.01.2019.

Moskva je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prvi put se pominje 1147. godine, a od petnaestog veka postaje prestonica ruske države. Taj status Moskva je imala do 1712. kada se glavni grad seli u Sankt Peterburg. Značaj grada nije opadao, a Moskva je postala centar brojnih značajnih događaja za ruski narod. Dvadesetih godina prošlog veka Moskva je postala glavni grad Sovjetskog Saveza i od tada nije gubila taj status. Danas je ovo moderna svetska metropola, centar ruske države, kulture, ekonomije, sporta. Crkva Svetog Vasilija, zadužbina ruskog cara Ivana Groznog, je jedan od simbola grada Moskve, a ovde se danas nalazi muzej, Boljšoj teatar je jedan od najpoznatijih u svetu.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (subota, 29.decembar 2018.) BEOGRAD – MOSKVA Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”, u 15:00 sati. Let avio kompanijom Air Serbia za Moskvu u 17:00 časova (let JU 654). Sletanje na aerodrom u Moskvi u 21:50 časova. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan (nedelja, 30.decembar 2018.) MOSKVA Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Slobodno vreme. Fakultativni program: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozladenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

3. dan (ponedeljak, 31.decembar 2018.) MOSKVA Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Slobodno vreme. Uveče odlazak na Crveni trg (sa vodičem, metroom), na kome se tradicionalno, uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.

4. dan (utorak, 01.januar 2019.) MOSKVA Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (sreda, 02.januar 2019.) MOSKVA Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. Noćenje.

6. dan (četvrtak, 03.januar 2019.) MOSKVA Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 22:40 časova (let JU 655). Dolazak u Beograd u 23:40 časova.

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

Hotel

                 Tip sobe

Cena po osobi

Usluga

Vega Hotel & Convention Center 4*

1/2

495 €

BB

treća osoba u 1/2 sobi

495 €

BB

dete 2-12

450 €

BB

doplata za 1/1

105 €

BB

 

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

Za treću odraslu osobu smeštaj je ili u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi ili u dvosobnom apartmanu (Junior suite).

Dete 2-12 godina sa dvoje odraslih koriste dopunski ležaj (nestandardan i nepogodan za osobe krupnije građe).

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Avio prevoz na relacijama Beograd– Moskva–Beograd avio kompanijom Air Serbia

-Transfere aerodrom – hotel - aerodrom

-Smeštaj u hotelu kategorije 4* na bazi 5 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama

-Panoramsko razgledanje Moskve

-Troškove organizacije putovanja

-Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-Aerodromske takse 108 € (plaćaju se uz aranžman i podložne su promeni do polaska na putovanje)

-Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 

-Fakultativni program

-Individualne trokove

FAKULTATIVNI IZLETI:

Moskva: Obilazak moskovskog metroa - 10€; krstarenje rekom Moskvom – 35€; Sergijev posad - 40€; panorama Borodinske bitke - 30€; Kremlj i Oružana palata – 55€. Prijavljivanje i plaćanje fakultativnog izleta Kremlj i Oružana Palata obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 13.12.2018. Na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, neće biti moguće.

Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika. Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju.

VAŽNE NAPOMENE

● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.

● Uz blagovremeni upit postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama, uz doplatu.

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

● Plaćanje može biti:

1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:

     a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani najkasnije

     10 dana od datuma rezervacije;

     b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora

     biti provučena kroz POS terminal najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.

3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e) na maksimalno šest mesečnih rata.

OPIS HOTELA :

Moskva, Vega Hotel & Convention Center 4*     www.hotel-vega.ru

Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini se nalazi veliki broj restorana, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 min (od hotela pešice25 min). 2012. godine hotel je potpuno renoviran. Doručak švedski sto.

OPŠTE NAPOMENE

● Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni posrednik sa Licencom OTP 303/2010 izdatom 17. februara 2010. godine od strane Ministarstva turizma Republike Srbije.

12.septembar 2018.