Istočni Mediteran - Costa Deliziosa

KRSTARENJE

     Brodom COSTA DELIZIOSA

  ISTOČNI MEDITERAN

            

     POLASCI IZ DUBROVNIKA OD 01.06. DO 05.10.2019.                       

                                                                            

    


Dan

Luka

Dolazak

    Polazak

1

Dubrovnik, Hrvatska

-

     13:00

2

Venecija, Italija

09:00

     17:00

3

Bari, Italija

14:00

      20:00

4

Krf, Grčka

09:00

       14:00

5

Santorini, Grčka

12:30

       20:30

6

Mikonos, Grčka

06:30

        17:00

7

Dan na moru

-

         -

8

Dubrovnik, Hrvatska

06:00

         -

DAN POLASKA

UNUTRAŠNJA KABINA

PO OSOBI

PROZORSKA KABINA

PO OSOBI

BALKONSKA KABINA

PO OSOBI

03. avgust

889 €

1089 €

1199 €

10. avgust

999 €

1199 €

1309 €

17. avgust

899 €

1099 €

1199 €

24. avgust

799 €

1009 €

1099 €

31. avgust

699 €

909 €

999 €

DAN POLASKA

UNUTRAŠNJA KABINA

PO OSOBI

PROZORSKA KABINE

PO OSOBI

BALKONSKA KABINA

PO OSOBI

07. septembar

669 €

879 €

969 €

14. septembar

599 €

819 €

899 €

21. septembar

549 €

759 €

869 €

28. septembar

499 €

729 €

829 €

05. oktobar

499 €

729 €

829 €

      

  

               CENA UKLJUČUJE:

 • Krstarenje prema programu, smeštaj u izabranoj kategoriji kabine; prošireni puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, užine), kapetanovu večeru, sve zabavne programe i animacije, predstave u pozorištu, ulaz u kazino i diskoteku, sportske aktivnosti, upotrebu fitnes sale, bazena i djakuzija, ležaljki...

OBAVEZNA DOPLATA NA BRODU: Napojnice za brodsko osoblje su obavezne i plaćaju se na brodu - 10€ po danu po osobi i 5€ po danu za decu starosti od 4 do 14 godina

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Lučke takse u iznosu od 150 eur
 • Fakultativne izlete
 • Ličnu potrošnju (alkoholna i sva druga pića koja se naručuju u baru/restoranu, usluge porionice rublja, zdravstvene tretmane i tretmane lepote, usluge frizerskog salona, telefonske pozive…)
 • Međunardno putno zdravstveno osiguranje
 • Prevoz do/od Dubrovnika

AVIO PREVOZ I TRANSFERI: NA UPIT

NAPOMENE :

 • Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilinkom brodske kompanije
 • Brodska kompanija zadrzava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredvidjenih okolnosti po medjunarodnim propisima o plovidbi i prevozu putnika morima
 • Putnicima sa srpskim putnim ispravama nije potrebna viza
 • Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama prilikom zaključenja ugovora moraju obavestiti Organizatora putovanja, odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja, sa pasošem koje zemlje će putovati. Ukoliko odluče da otputuju sa pasošem druge zemlje, odnosno nakanadno obezbeđenim pasošem zbog isteka ili nestanka prethodnog, putnici neće moći da se ukrcaju na brod, bez prethodnog obaveštavanja Organizatora putovanja o promeni pasoša
 • Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama, a prilikom zaključenja Ugovora nisu obavestili Organizatora putovanja, odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja, sa pasošem koje zemlje će putovati, dužni su da se sami informišu o viznim, zdravstvenim i ostalim uslovima
 • Maloletni putnici koji putuju u pratnji jednog roditelja, tokom putovanja moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja
 • Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

USLOVI REZERVACIJE I PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa banke na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

NAČIN PLAĆANJA :

- Gotovinom, čekovima građana, kreditnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express), ili uplatom na račun.

- Kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master Card, American Express) do 6 mesečnih rata bez kamate.

- Čekovima gradjana na rate.

OPŠTE NAPOMENE


Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa ● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja ● Organizator putovanja ima licencu OTP 58/2015. Jolly Holidays d.o.o. je ovlašćeni posrednik.● Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Prema odredbama Zakona o turizmu, Organizator je obezbedio garanciju putovanja po Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0040/2018 od 10.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, Kondina 14, Polisa broj 30000005280 od 25.01.2018. godine AD za osiguranje „Milenijum osiguranje”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, pozivom na broj telefona 011 3228 686 ili 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA-a ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

KRSTARENJE

     Brodom COSTA DELIZIOSA

  ISTOČNI MEDITERAN

            

     POLASCI IZ DUBROVNIKA OD 01.06. DO 05.10.2019.                       

                                                                            

    


Dan

Luka

Dolazak

    Polazak

1

Dubrovnik, Hrvatska

-

     13:00

2

Venecija, Italija

09:00

     17:00

3

Bari, Italija

14:00

      20:00

4

Krf, Grčka

09:00

       14:00

5

Santorini, Grčka

12:30

       20:30

6

Mikonos, Grčka

06:30

        17:00

7

Dan na moru

-

         -

8

Dubrovnik, Hrvatska

06:00

         -

DAN POLASKA

UNUTRAŠNJA KABINA

PO OSOBI

PROZORSKA KABINA

PO OSOBI

BALKONSKA KABINA

PO OSOBI

03. avgust

889 €

1089 €

1199 €

10. avgust

999 €

1199 €

1309 €

17. avgust

899 €

1099 €

1199 €

24. avgust

799 €

1009 €

1099 €

31. avgust

699 €

909 €

999 €

DAN POLASKA

UNUTRAŠNJA KABINA

PO OSOBI

PROZORSKA KABINE

PO OSOBI

BALKONSKA KABINA

PO OSOBI

07. septembar

669 €

879 €

969 €

14. septembar

599 €

819 €

899 €

21. septembar

549 €

759 €

869 €

28. septembar

499 €

729 €

829 €

05. oktobar

499 €

729 €

829 €

      

  

               CENA UKLJUČUJE:

 • Krstarenje prema programu, smeštaj u izabranoj kategoriji kabine; prošireni puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, užine), kapetanovu večeru, sve zabavne programe i animacije, predstave u pozorištu, ulaz u kazino i diskoteku, sportske aktivnosti, upotrebu fitnes sale, bazena i djakuzija, ležaljki...

OBAVEZNA DOPLATA NA BRODU: Napojnice za brodsko osoblje su obavezne i plaćaju se na brodu - 10€ po danu po osobi i 5€ po danu za decu starosti od 4 do 14 godina

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Lučke takse u iznosu od 150 eur
 • Fakultativne izlete
 • Ličnu potrošnju (alkoholna i sva druga pića koja se naručuju u baru/restoranu, usluge porionice rublja, zdravstvene tretmane i tretmane lepote, usluge frizerskog salona, telefonske pozive…)
 • Međunardno putno zdravstveno osiguranje
 • Prevoz do/od Dubrovnika

AVIO PREVOZ I TRANSFERI: NA UPIT

NAPOMENE :

 • Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilinkom brodske kompanije
 • Brodska kompanija zadrzava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredvidjenih okolnosti po medjunarodnim propisima o plovidbi i prevozu putnika morima
 • Putnicima sa srpskim putnim ispravama nije potrebna viza
 • Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama prilikom zaključenja ugovora moraju obavestiti Organizatora putovanja, odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja, sa pasošem koje zemlje će putovati. Ukoliko odluče da otputuju sa pasošem druge zemlje, odnosno nakanadno obezbeđenim pasošem zbog isteka ili nestanka prethodnog, putnici neće moći da se ukrcaju na brod, bez prethodnog obaveštavanja Organizatora putovanja o promeni pasoša
 • Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama, a prilikom zaključenja Ugovora nisu obavestili Organizatora putovanja, odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja, sa pasošem koje zemlje će putovati, dužni su da se sami informišu o viznim, zdravstvenim i ostalim uslovima
 • Maloletni putnici koji putuju u pratnji jednog roditelja, tokom putovanja moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja
 • Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

USLOVI REZERVACIJE I PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa banke na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

NAČIN PLAĆANJA :

- Gotovinom, čekovima građana, kreditnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express), ili uplatom na račun.

- Kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master Card, American Express) do 6 mesečnih rata bez kamate.

- Čekovima gradjana na rate.

OPŠTE NAPOMENE


Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa ● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja ● Organizator putovanja ima licencu OTP 58/2015. Jolly Holidays d.o.o. je ovlašćeni posrednik.● Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Prema odredbama Zakona o turizmu, Organizator je obezbedio garanciju putovanja po Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0040/2018 od 10.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, Kondina 14, Polisa broj 30000005280 od 25.01.2018. godine AD za osiguranje „Milenijum osiguranje”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, pozivom na broj telefona 011 3228 686 ili 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA-a ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2024 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com